EU fick inte all information om gift i svensk fisk

3:19 min

Strömming och lax som innehåller högre halter av miljögiftet dioxin än EU tillåter säljs dagligen helt lagligt i svenska butiker. När Sverige beviljades ett undantag från EU:s regler struntade regeringen att informera kommissionen om att tusentals barn och kvinnor riskerar att skadas om försäljningen fortsätter. Nu kritiseras regeringen från flera håll.

EU-parlamentarikern Åsa Westlund (S) är kritisk.

– EU-kommissionen visste inte om att det fanns en sådan här risk och att väldigt många både kvinnor i barnafödande ålder och barn riskerar att få i sig de här höga halterna av dioxin via fisken, det sade de öppet, så de har uppenbarligen fått annan information från regeringen, säger Westlund.

Professor Cynthia de Witt, som är en av Sveriges främsta experter på miljögifter och som var den som först upptäckte att Östersjöfisk innhöll höga halter dioxin, anser att regeringen prioriterat ner hälsan till förmån för fiskeindustrin.

Förra året upptäckte Livsmedelsverket att deras kostråd för fisk från Östersjön inte fungerade. Inte ens 15 procent av konsumenterna kände till att strömmingen och laxen från Östersjön innehöll dioxin och att det kunde vara skadligt. Det här innebar en påtaglig hälsorisk.

Sverige borde därför avskaffa det tillfälliga undantag från EU:s regler som gör det möjligt att ändå fånga och sälja fisken i Sverige ansåg Livsmedelsverket.

– Ja, vi ser att det är ganska många tusen barn och kvinnor i barnafödande ålder som kommer att få i sig mer dioxin och pcb här än vad vi anser är tolerabelt, säger Gunilla Henrysdotter på Livsmedelsverket till P1-morgon.

Laxen och strömmingen i Östersjön innehåller så mycket dioxin att kvinnor i fertil ålder och barn inte bör äta den mer än två gånger om året. Forskning tyder på att dioxin även i låga doser kan leda till lägre födelsevikt, sämre fertilitet, adhd eller diabetes.

Men regeringen bestämde sig för att strunta i Livsmedelverkets slutsatser. Med bättre kostråd skulle informationen om riskerna nå ut. Och det fanns andra värden med fisket som var viktiga att slå vakt om, sade landsbygdsminister Eskil Erlandsson på en presskonferens.

– Det innebär att vi även i fortsättningen kan bevara vår tradition att tillexempel äta surströmming.Det innebär också att det småskaliga fisket längs ostkusten kan fortsätta sin verksamhet, sade ministern.

Men för att få fortsätta sälja den giftiga fisken måste regeringen få EU-kommissionens godkännande. Ekot kan nu avslöja att regeringen valde att inte berätta om Livsmedelverkets slutsatser för kommissionen.

Det framgår av handlingar som Ekot begärt ut från regeringskansliet. Livsmedelverkets rapport och de risker den beskriver skulle inte nämnas för EU-kommissionen. I december beslutade EU-kommissionen att gå på den svenska linjen och tillåta att vi fortsätter sälja strömming och lax trots höga dioxinhalter.

– Vi kan ju inte ge in alla typer av rapporter som presenteras och tas fram och vid alla sammanhang, säger lantbruksminister Eskil Erlandsson.

Men tycker du att det är väsentlig information för kommissionen att få veta att kännedomen är låg för de här råden och att tusentals personer riskerar få ett för högt intag?

– Jag tycker att det är väsentligt att kommissionen får rätt information och bra information.

Men nu svarar du inte på frågan jag frågade specifikt om de här två sakerna, är det viktiga saker att få reda på?

– Det är viktigt att de får rätt information.

Du vill inte svara på om den här rapporten är...?

– Nej, jag kan inte göra det.

Ni kanske gjorde fel?

– Det är mycket möjligt.

EU-parlamentarikern Åsa Westlund från Socialdemokraterna är kritisk.

– Jag tycker det är regeringens ansvar att informera om hur de här reglerna åtföljs i Sverige. Den informationen når inte fram och då har man skyldighet att informera om att det här inte fungerar, säger hon.