Storfors

Lundsberg hotas av vite på halv miljon

1:29 min

Nu hotas Lundsbergs skola av vite eftersom Skolinspektionen anser att det fortfarande förekommer kränkningar på skolan.

Det finns framförallt stora brister på skolans elevhem, och nu kräver Skolinspektionen att de rättas till. I dag beslutade myndigheten att stiftelsen som driver Lundsbergs skola kommer att krävas på ett vite på 500 000 kronor om inte bristerna har åtgärdats före den 1 februari nästa år.

– Alla elever har en oavvislig rätt till en trygg skolmiljö. Utsatta elever på en internatskola är i en extra svår situation, eftersom de inte kan gå hem och den direkta kontakten med föräldrar och andra utanför skolan är begränsad, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen till P4 Värmland.

Staffan Hörnberg, sedan 2004 rektor för internatskolan Lundsberg, säger till TT att skolan nu ska granska den kritik som Skolinspektionen framför och som Lundsberg nu måste rätta till.

– Jag välkomnar en förnyad tillsyn i februari, för i grunden vill vi precis samma sak, säger han.

Uppgifter om att kränkningar förekommer på Lundsberg har funnits länge. Men trots tidigare kritik har skolan alltså inte fått bukt med problemen.

- 2011 fick vi i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket. Sedan vet alla att förändringsprocesser är något man måste följa upp.

Hörnberg framhåller att Lundsberg har en nollvision när det gäller kränkningar och att skolan redan gjort saker för att säkra tryggheten. Däribland utbildning av personalen.

-Sedan tror jag att det i alla grupper alltid kommer att förekomma trakasserier eller kränkningar. En verklighet där det aldrig händer något finns ju inte. Men det viktiga för oss är att vi inte har regler eller traditioner som bidrar till eller ger utrymme för det här.

TT: Finns det sådana regler eller traditioner i dag?

-Jag tycker inte det, med den tydlighet som vi har.