Penicillineffekt kartläggs

Nu ska effekten av penicillin och annan antibiotika vid öroninflammationer hos barn kartläggas.
Omkring 2 000 barn i Östergötland, Jönköping och Kalmar län kommer att ingå i studien, som startar i höst. Anledningen är att man vill få en bättre grund när det gäller beslut om medicinering av öroninflammation, eftersom det idag är lika legitimt att behandla sjukdomen med penicillin som att låta den läka ut av sig själv. I studien ska föräldrarna till dom sjuka barnen föra dagbok över sjukdomsförloppet.