Arbetslösheten fortsätter minska

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska. Det visar Arbetsmarknadsstyrelsens statistik för maj.
172.000 personer är öppet arbetslösa. Det motsvarar 3,9 procent av arbetskraften. Om de som ingår i arbetsmarknadspolitiska program räknas med är det totala arbetslösheten 6,4 procent. De regionala skillnaderna är fortfarande stora i landet, men statistiken visar tydligt minskande arbetslöshet i bland annat Västernorrlands, Dalarnas och Jämtlands län. Det finns tecken på att den rekordartade sysselsättningstillväxten som har varit de senaste åren håller på att mattas av. Antalet nyanmälda lediga jobb har börjat minska något. Antalet varsel om uppsägning ligger också på en fortsatt högre nivå jämfört med i fjol.