Vuxnas ansvar i fokus

Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO kommer att utmana andra organisationer och folkrörelser i kampen mot ungdomars alltför tidiga alkoholdebut.
Ett första steg mot bättre ungdomsvanor är att vuxenvärlden tar ansvar för att ge de unga den alkoholfria uppväxt de har rätt till, menar IOGT-NTO. Rörelsens värmlandsdistrikt kommer att försöka nå 6.000 föräldrar i arbetet att få ner ungdomars alkoholkonsumtion.