Regeringen kritiseras för dioxinfisk i butiker

2:40 min

Strömming och lax som innehåller högre halter av miljögiftet dioxin än EU tillåter säljs dagligen helt lagligt i svenska butiker. Regeringen får nu hård kritik från en av Sveriges främsta experter på miljögifter, professor Cynthia de Wit på Stockholms universitet.

– Någonstans har stat och regering ett ansvar att skydda sin befolkning och det skulle ha varit mycket bättre att sluta saluföra fisk som man vet inte håller måttet eller skadar människors hälsa, säger hon.

Förra året upptäckte Livsmedelsverket att deras kostråd inte fungerade. Inte ens 15 procent av konsumenterna kände till att strömmingen och laxen från Östersjön innehöll dioxin och att det kunde vara skadligt.

Enligt verket riskerades 1000-tals barn och kvinnors hälsa. Sverige borde därför avskaffa det tillfälliga undantag från EU:s regler som gör det möjligt att ändå fånga och sälja fisken i Sverige, ansåg Livsmedelsverket. Så här sade Livsmedelsverkets Gunilla Henrysdotter till P1 Morgon:

– Ja, vi ser att det är ganska många tusen barn och kvinnor i barnafödande ålder som kommer att få i sig mer dioxin än vad vi anser är tolerabelt, säger Gunilla Henrysdotter på Livsmedelsverket till P1-morgon.

Samtidigt pekade en annan myndighet, Fiskeriverket, på att många av Östersjöns fiskare skulle få svårt att klara sig om undantaget togs bort.

Professor Cynthia de Wit som är en av Sveriges främsta experter på miljögifter och som var den som först upptäckte att Östersjöfisk innehöll höga halter dioxin anser att regeringen prioriterat ner hälsan till förmån för fiskeindustrin:

– Fiskeindustrin går före människors hälsa när det gäller fisk, säger hon.

Men landsbygdsminister Eskil Erlandsson håller inte med. Svenskarnas hälsa ska säkras med bättre kostråd från Livsmedelsverket.

– Vi har ju vägt samman och kommit fram till att vi kan upprätthålla en god folkhälsa likväl som vi kan bevara den kultur och de traditioner som vi har i vårt land, säger han.

Erlandsson säger vidare att man bett Livsmedelsverket att förstärka sin information.