Månens vatten kan komma från solen

1:19 min

Det finns inte mycket vatten på månen. Men en del av det vatten som finns kommer direkt från solen, enligt nya analyser av mångrus.

Månen är en mycket torr himlakropp, men på senare år har det visat sig att det trots allt finns lite vatten på månen. Till skillnad från vattnet i våra hav här på jorden, som har kommit till största delen med kometer och asteroider från de yttre delarna av solsystemet, så tycks en ansenlig del av vattnet på månen kan istället ha kommit direkt från solen, med den så kallade solvinden.

Solvinden består av partiklar från solens atmosfär, mest väte, som kastas ut från solen med hög hastighet, och de som träffar månens yta kan borra sig in upp till någon tiondels millimeter i stenarna. Men det har inte varit känt förut om de här partiklarna också binder till till ämnen i mångruset, som syre, och bildar till exempel vatten.

Nu har amerikanska forskare har gjort en ny studie av ytan på mångrus som hämtades till jorden av det amerikanska Apollo-projektet. Forskarna tittar särskilt på väteatomer som ingår i molekyler, som vatten. Efter att ha analyserat mängden av olika väteisotoper, så konstaterar de nu att sammansättningen av det väte som finns i månstenarnas yta liknar det väte som kastas ut från solen.

Resultatet tyder på att en hel del av vattnet som finns på månen består av atomer som kommit direkt från solen. Det här kan hjälpa forskarna att bättre förstå var i solsystemet det kan finnas vatten, och hur mycket.

Referens: Yang Liu et al. Direct measurement of hydroxyl in the lunar regolith and the origin of lunar surface water. Nature Geoscience 2012. DOI: 10.1038/NGEO1601