Solhem granskas vidare

Granskningen av behandlingshemmet Solhem och personalens kompetens där fortsätter, trots att ägarna sagt att verksamheten ska läggas ner. Men eftersom länsstyrelsen i Jönköping fortfarande inte har fått något klart besked från ägarna så ger man sig inte och kräver återigen att minst fem anställda ska ha tillräcklig kompetens för verksamheten.
Länsstyrelsens granskare kräver svar av Solhems ansvariga inom två veckor. Under nästa månad ska länsstyrelsen fatta beslut om Solhems framtid.