Domstolsverket påminner nämndemän om jävrisk

2:00 min

Domstolsverket ska nu skicka brev till alla Sveriges nämndemän. Det efter flera uppmärksammade fall där det ifrågasatts om nämndemän som också suttit i polisnämnden varit jäviga.

– Därför att vi har sett vad som nu har hänt på en del ställen i landet och då finns det anledning att verkligen påminna samtliga nämndemän om hur oerhört viktigt det är att man ser över vilka kontakter man haft och vad som skulle kunna medföra jäv av något slag, säger Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad.

Domstolsverket kommer alltså inom de närmaste dagarna att skicka brev till landets fler än 8600 nämndemän. I förra veckan beslutades att rättegången mot det så kallade Södertäljenätverket ska tas om eftersom en nämndeman som också satt i polisnämnden varit jävig har flera liknande fall uppmärksammats.

Bland annat har en nämndeman i rättegången mot den misstänkte dubbelmördaren Peter Mangs i Malmö anmälts för jäv, och på Gotland har en dom mot 44 personer i en knarkrättegång ifrågasatts eftersom en nämndeman samtidigt satt i polisstyrelsen.

Det är den enskilde nämndemannens ansvar att informera domstolen om sådant som kan innebära jäv, betonar Barbro Thorblad, men nu tycker hon alltså att det behövs förnyad information.

– Det känns just nu som om det finns behov av att påminna om detta och ge lite konkreta exempel på när det kan vara bra att vara extra varsam till exempel om man sitter i olika nämnder. Och uppmana dem att alltid prata med ordföranden i respektive mål.

På frågan om vad det här innebär för förtroendet för rättsväsendet svarar Barbro Thorblad så här.

– Jag hoppas att det inte ger något negativt förtroende för rättsväsendet. För det gäller ju trots allt enstaka personer där det har blivit fel.

Hur tänker du runt hur många sådana här fler fall det kan finnas?

– Jag kan inte spekulera i det. Jag vet ju ändå att vi informerar och att de flesta nog tar till sig den här informationen.