Ny kritik mot regeringen - meddelarfrihet dröjer

Regeringen får återigen kritik för att det dröjer innan en utredning om meddelarfrihet för anställda inom privat sektor kommer till stånd. Trots att justitieminister Beatrice Ask förra året lovade att en utredning skulle tillsättas före sommaren 2012, har arbetet fortfarande inte satt i gång.

Det irriterar bland andra Eva-Lis Sirén som är ordförande för Lärarförbundet:

– Vi vet ju att det finns lärare som på grund av rädsla för repressalier inte kan påtala brister i kvaliteten och påtala missförhållanden. Det här är ju en grundbult för att säkra kvaliteten i skolan, säger hon.

Det var efter uppmärksamheten kring missförhållanden på vårdboendet Koppargården som då ägdes av företaget Carema, som kravet väcktes från flera håll på att den som är anställd på ett privat företag inom vård, skola och omsorg borde ha samma laglig rätt att berätta om exempelvis missförhållanden till bland annat medier.

Justitieminister Beatrice Ask utlovade förra året att en utredning skulle sättas i gång före sommaren 2012. Såväl direktiv som utredare finns, men arbetet har inte kommit i gång ännu trots att de färdiga förslagen ska presenteras om mindre än ett år.

Ekot har inte kunnat nå Beatrice Ask men till Dagens Nyheter säger hon att det tar tid att hitta rätt personer till uppgiften. Men den förklaringen accepterar inte Eva-Lis Sirén:

– Ska den här svåra frågan kunna angripas då krävs det också att utredningen tillsätts, att arbetet tar full fart kring de viktiga frågor man har att lösa.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har tidigare kritiserat regeringen för att dröja med utredningen och i dag upprepar Peter Eriksson, miljöpartist och ordförande i konstitutionsutskottet, den kritiken. Även Vårdförbundet som i dag har egna avtal om meddelarskydd med Carema och Capio, tycker att det måste till en lagstiftning på det här området: 

– Vi har nu försökt att få in fler privata arbetsgivare och de  säger nej i väntan på  ett lagförslag. Så jag tycker att det är dåligt att vi inte har kommit längre i den här frågan. De här avtalen som vi har är ju inte prövade någonstans och vi vet inte riktigt vad som skulle hända om det blev prövat, säger ordförande Sineva Ribeiro.