Läkemedel får inte återanvändas

Läkemedelskommittén i Västerbotten vill spara pengar genom att återanvända läkemedel. Men Läkemedelsverket och Apoteksbolaget säger nej.
Bakgrunden till förslaget är de skenande kostnaderna för mediciner. Landstingets och statens kostnader för läkemedel har ökat mer än sjukvårdskostnaderna. Läkemedelskommittén i Västerbotten har riktat blickarna mot den medicin som av olika anledningar kasseras. Undersökningar visar att upp till 40 procent av all medicin som skrivs ut inte kommer till användning. Men det blev alltså nej till att återanvända den medicinen.