EU-förslag kan stoppa utveckling av biobränsle

2:03 min

Sveriges utveckling av förnybara drivmedel riskerar att stanna av. Det säger energiminister Anna-Karin Hatt med anledning av ett kommande förslag från EU-kommissionen som väntas föreslå en gräns på maximalt fem procents användning av biobränslen fram till 2020.

EU vill hindra att odling av biobränslen konkurrerar med odling av mat. Men Sverige har redan fem procent biobränslen och vill öka användningen för att nå klimatmålen säger energiminister Anna-Karin Hatt.

– Utvecklingen riskerar att stanna av eftersom vi har kommit så långt. Det är klart, sätter man ett tak för hur mycket biobränslen som man får blanda in och Sverige redan har nått upp till det, så riskerar ju hela den här utvecklingen att stanna av och det vore väldigt olyckligt, säger hon. 

Biobränslet för bilar och lastbilar i Sverige når alltså redan det tak på fem procent som EU-kommissionen väntas föreslå fram till 2020. Ansvariga EU-kommissionärer för miljö och energi har redan gått ut med storleken på begränsningen och förslaget i sin helhet presenteras inom kort.

Bakom det väntade förslaget ligger bland annat diskussionen om att odling av grödor för biobränslen konkurrerar med odling av mat och att det kan vara miljöförstörande.

Anna-Karin Hatt tycker inte att EU ska ändra förutsättningarna för biobränslen. Men hon ser gärna en begränsning av biobränslen som har negativ påverkan på miljön. Det gäller inte dem biobränslen som används i Sverige säger hon.

– Kommissionen verkar överväga att förändra förutsättningarna ganska snabbt och förändra dem på ett sådant sätt att det riskerar att hämma utvecklingen av dem miljöbra biobränslena.

Regeringen planerar att till 2014 öka inblandningen av etanol i vanlig bensin och biodiesel så kallad FAME i diesel. Men EU-kommissionens väntade förslag med max fem procent biobränsle till 2020 gör det mycket osäkert om det kommer att kunna genomföras.

Det övergripande målet är att bensin och diesel ska vara helt ersatta av andra förnyelsebara drivmedel till 2030. Etanolen som används i Sverige importeras huvudsakligen från Europa och en tredjedel kommer från Sverige.

Och det blir kommer att bli stora problem för den svenska produktionen om begränsningen genomförs, till exempel för etanolfabriken i Norrköping, säger Anna-Karin Hatt.

– I Norrköping producerar man i första hand på den svenska marknaden. Om den svenska marknaden då stannar av kommer det att bli svårt för dem.