Kritiserad politiker bakom omdiskuterat förslag

1:34 min

Kvinnan som stod bakom det numera riksbekanta omhändertagandet av fosterbarnen i Mark som fått våldsam kritik vill nu att Mark ska få utmärkelsen "Årets Barnkommun". Det handlar om den socialdemokratiska politikerna Ann Hjertén som också avgick efter fosterbarnsaffären, som tycker att Mark nu ska satsa på att få Majblommans utmärkelse Året Barnkommun.

De senaste åren har Marks kommun fått hård kritik för hur man hanterar barnärenden. En av de första att gå efter det som kommit att kallas "socialskandalen" var Socialdemokraten Ann Hjertén - som också var den som fattade beslutet att flytta de två, numera riksbekanta, fosterbarnen.

Nu tycker hon att Mark ska satsa på att få Majblommans utmärkelse Årets Barnkommun.

– En alldeles utmärkt idé, säger Ann Hjertén.

Årets barnkommun handlar först och främst om att förbättra för barn i fattiga familjer men också att ha ett övergripande barnperspektiv i olika frågor. Marks kommun har fått hård och omfattande kritik för hur man hanterar barnärenden - inte minst gäller det den uppmärksammade flytten av de två fosterbarnen 2009, men det är en kritik Ann Hjertén inte vill kännas vid idag och hon tycker att Mark levt upp till kraven för utmärkelsen Årets Barnkommun.

– Vi fick ju bakläxa på dokumentationen framför allt, det var ju verkligen dåligt, säger Ann Hjertén.

Men Socialstyrelsen har ju kommit fram till att det var fel att ta fosterbarnen?

– Nej, det har de aldrig sagt, säger Ann Hjertén.

Idag heter sociala utskottets ordförande Mia Magné, så här kommenterar hon förslaget om att bli Årets Barnkommun.

– Det finns säkerligen en god tanke bakom det, att nu ska vi verkligen jobba aktivt och visa på att vi har blivit bättre och att vi verkligen ser till barnens bästa men jag kan ju tänka mig att många i vår kommun som varit inblandade i det som varit tillbaka, att de tycker att det är lite hårresande.

 Vad tycker du själv?

 – Anmärkningsvärt.