Norrbotten

"Fiskeindustrin sätts före hälsan"

1:43 min

Det finns faror med att äta lax och strömming från Östersjön som innehåller miljögifterna dioxin och PCB enligt livsmedelsverket. Men när Sverige sökte undantagstillstånd från EU för att få sälja fisken så struntade regeringen i att informera EU-kommissionen om att tusentals barn och kvinnor riskerar att skadas, enligt Ekot.

Ekot kan idag avslöja att när Sverige beviljades ett undantag från EU:s regler för att få fånga och sälja fisken som fångades i Östersjön så struntade regeringen i att informera EU-kommissionen om att tusentals barn och kvinnor riskerar att skadas om försäljningen fortsätter.

I dag gäller det permanenta undantagstillståndet, och det har betytt mycket för yrkesfiskarna i Norrbotten säger Kjell Strömbäck på Norrbottens kustfiskarförbund. Och fanns inte undantaget så skulle det drabba länets fiskare hårt säger han.

– Det vore ren katastrof. Då är det lika bra att man lägger ner det småskaliga kustfisket som finns kvar, säger han.

Han får medhåll från Lars Routuvaara som är VD på fiskeföretaget BD Fisk som bland annat producerar surströmming. Han tror också att strömmingen i Bottenviken inte har lika höga halter av dioxin som i övriga delar av Östersjön.

– Den dioxin som finns i naturen kan man härleda till massindustrin som fanns under 60-talet, och industrin i dag är väldigt ren. Föroreningarna som har funnits har sköljts bort, säger han.