Hatt får kritik för sågning av EU-förslag

2:11 min

Energiminister Anna-Karin Hatt får nu kritik för sin inställning om att Sveriges utveckling av förnybara drivmedel hotas av ett kommande förslag från EU-kommissionen. Förslaget går ut på att begränsa andelen biobränsle som utvinns från bland annat raps och vete.

Björn Gillberg som driver forskningsstiftelsen Miljöcentrum men också är verksam inom metanolproduktion tycker att förslaget är bra.

– Det är ju bara att applådera det här förslaget. Vad EU-kommissionen vill göra är att främja vad man kallar andra generationens biodrivmedel. De tillverkas i stor industriell skala av just annat än livsmedel.

Förslaget går alltså ut på att det fram till 2020 bara får vara högst 5 procent biobränsle gjort av spannmål som går att ha som livsmedel i drivmedel. Men Björn Gillberg betonar att det inte finns någon gräns för biodrivmedel som görs av exempelvis trä eller hushållsavfall, något som det dessutom enligt honom finns tillräckligt av, till skillnad från spannmål som inte skulle räcka för Sveriges behov av bensin och diesel.

Dessutom betonar Björn Gillberg att förslaget inte riskerar produktionen av livsmedelsbaserat biobränsle som redan är igång och säger att det EU föreslår är att de företagen ska få fortsätta som nu i flera år till.

 – Syftet är att skydda existerande investeringar samtidigt som man banar väg för framtiden. Anna-Karin Hatt bör nog läsa kommissionens förslag innan hon går ut och avslöjar att hon inte har läst det, säger Björn Gillberg.

Det som däremot sätter hinder i vägen är regeringens planer på att mängden etanol ska öka i bensin och diesel. Det går helt på tvärs mot vad EU föreslår enligt Björn Gillberg.

– Man lägger hinder i vägen för alla andra biodrivmedel genom att bara i vårpropositionen slå fast att det är spannmålsetanol och diesel gjord av rapsolja och andra livsmedelsoljor som ska gälla framöver.

Men Gustav Melin håller inte med. Han är vd för Svebio, en sammanslutning av bioenergiföretag. Det finns tillräckligt med åkermark för att odla både mat och biodrivmedel anser han.

– Dessutom är produktionen av metanol, alltså biobränsle gjort av trä, dyr, säger Gustav Melin.