Ökad risk för svinpest

Vildsvin blir återigen allt vanligare i länet. Den växande populationen vildsvin medför inte bara skador för lantbrukare, utan är även en möjlig smittspridare av olika sjukdomar. Till exempel svinpest.
Sjukdomen har inte förekommit i Sverige sedan 40-talet, men skulle enligt länsveterinär Nils Nilsson kunna spridas snabbt även till tamsvin, om den väl fick fäste i landet. - Dessutom är kunskaper om smittspridningsriskerna är dåliga bland lantbrukarna, det säger länsveterinär Nils Nilsson.