Ökad säkerhet i rätten

Efter mordförsöket på Chefsåklagere Sune Andersson i Östersund tidigare i vintras kommer nu ett omfattande program som ska skydda domstolspersonal, men även andra som till exempel vittnen.
Bättre larmutrustning, säkerhetsansvariga, utbildning i säkerhetsfrågor, åklagarens placering i rättssalen och ordningsvakter som kan visitera alla som besöker domstolen är några av de förändringar som ska till. Den ökande säkerheten kan komma att kosta 100-talsmiljoner och den tekniska biten tros bli färdig nästa år.