SSAB får dispens från ståltull

SSAB Tunnplåt får dispens från USA:s ståltullar. Den amerikanska handelsmyndigheten USTR har godkännt dispens för en del av SSAB Tunnplåts produkter.
Dispensen gäller delar av SSAB Tunnplåts varmvalsade produkter till kunder i USA. De utgör lite drygt hälften av det svenska stålföretagets export till USA. Det finns även förhoppningar om att företaget ska få dispens för sina kallvalsade stål eftersom det är material som inte tillverkas i USA, säger SSAB Tunnplåts marknadsdirektör Anders Elfgren. Han berättar också att de Amerikanska kunderna reagerat på införandet av USA:s ståltullar. Kunderna har krävt att dom ska kunna fortsätta att köpa stålämnen av SSAB. Att den Amerikanska myndigheten United States Trade Representative givit SSAB Tunnplåt dispens är en kombination av Tunnplåts egen begäran och de Amerikanska kundernas påtryckning, tror Anders Elfgren.