Framtidens gruvor kan bli fjärrstyrda

Regeringen vill fram till och med år 2016 satsa 100 miljoner kronor på forskning för att effektivisera gruv-, mineral- och stålindustrin. Redan idag har gruvbranschen hunnit en bra bit på väg mot att sköta allt mer av gruvdriften på distans, via fjärrstyrning. Inom 20 år kan en stor del av de svenska gruvorna vara mer eller mindre tömda på folk, enligt forskare och gruvföretag.

Gustaf Blomberg, som arbetar som lastare nära 800 meter under marken i Kirunagruvan, tror också på fler och fler fjärrstyrda gruvor i framtiden.

– Jag tror att det kan gå snabbare än så också. Dock så kommer vi alltid behöva titta till grejerna, men jag tror definitivt att fjärrstyrning är framtiden.

Det slår lock för öronen när vi åker i den lilla minibussen ner efter slingrande vägar till 775 meter under markytan i Kirunagruvan. Här finns en stor verkstadshall där mekanikerna precis arbetar med att serva en av de mäktiga 54 tons lastmaskinerna.

Sverige är en ledande gruvnation i Europa. Regeringen ser gruv-, mineral- och stålbranschen som viktiga framtidsbranscher som är i behov av mer forskning.  I ett av de forskningsprojekt som redan nu bedrivs i samarbete med flera stora gruvbolag så skissar man på att redan om drygt 20 år så kan en stor del av driften i gruvorna  skötas på distans. Idag sköts bland annat en del av lastningen i Kirunagruvan med hjälp av datorer, joysticks och tv-skärmar långt ifrån gruvgångarna.

Forskaren Jan Johansson i Luleå ser stora möjligheter för en gruvbransch som av både miljöskäl och arbetsmiljöskäl vill få upp fler från underjordsarbete.

– Man skulle kunna ha ett globalt skift. Alltså att först jobbar man i Kiruna, sen skickar man över till Shanghai och sen skickar man över till Lima i Sydamerika eller något sånt. Men jag tror snarare att det kan bli så att om man tar LKAB så har man en styrcentral i Kiruna och sen kanske de styr Svappavaara och några gruvor omkring.