Många söker vårdprogrammet

Njudungsgymnasiet i Vetlanda har mer än dubbelt så många sökande till sitt omvårdnadsprogram i höst jämfört med i fjol.
Enligt rektor Håkan Karlsson måste nu två klasser startas, vilket var flera år sedan sist i Vetlanda. Han tror att en anledning till de många sökande kan vara behovet av arbetskraft i vården.