Svarthandel med tobak skapar miljardförlust

2:42 min

Staten går varje år miste om miljardbelopp på uteblivna skatter för alkohol och tobak. Något som beror på att den organiserade brottsligheten nu hittat nya vägar för att föra in och handla med varorna.

– Vi får signaler på att det här ökar väldigt mycket. Ofta är det ju grov organiserad brottslighet som finns bakom det här, och det är ju anmärkningsvärt med tanke på allt som följer med den typen av problem, säger Conny Svensson som är nationell samordnare för kontanthandelområdet på Skatteverket.

Inom EU är det lagligt för godkända företag att transportera och förvara obeskattad tobak, skatten ska först betalas när cigaretterna säljs vidare till återförsäljare. Det här har den organiserade brottsligheten i Sverige tagit fasta på.

Cigaretter och alkohol förs in på laglig väg utan att tullen kan, eller för den delen har anledning, att ingripa. Men cigaretterna kommer aldrig fram till det godkända lagret, eller så försvinner de därifrån utan att någon skatt betalas in.

– Det är betydligt mer utbrett i dag än vad det var tidigare, och om man hittar en systematik med att undanhålla skatter på det här sättet så är det ett jätteproblem, säger Conny Svensson, nationell samordnare för kontanthanteringsfrågor på Skatteverket.

Tullens beslag av cigaretter som förs in illegalt i Sverige har minskat sedan 2010. Men under samma tidsperiod har Skatteverket sett en ökning av misstänkta skattebrott när det gäller just cigaretter.

Pia Bergman, som ansvarar för Skatteverkets arbete mot den organiserade brottsligheten, säger att den olagliga handeln med tobak och alkohol har hittat nya vägar.

– Enligt alla papper ser det ut som att varorna har gått in på ett lager och inte ska skattas för förrän det har gått ut därifrån, men i verkligheten har det försvunnit ut till kunderna, säger hon.

Enligt Skatteverket finns det ett stort mörkertal, men det rör sig om ett "par miljarder årligen" i uteblivna skatteintäkter på alkohol och tobak enligt verkets beräkningar.

– Det är ganska avsevärda pengar, säger Pia Bergman.

De företag som ändå ertappas har ofta en så kallad målvakt som ägare. Eftersom cigaretterna många gånger redan hunnit säljas, så får staten aldrig in någon skatt från företagen.

Tobaken hamnar sedan hos vanliga handlare som ibland inte har en aning om att de säljer obeskattade cigaretter, men för flera av dem är det ett sätt att öka vinsten.

Den här utvecklingen oroar kammaråklagare Carl Asterius vid ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Enligt Asterius så är lagstiftningen på området otillräcklig, för i lagens mening så är det inget skattebrott förrän cigaretterna är borta.

– Många gånger kan man verkligen tycka att lagstiftningen är olycklig och bristfällig. Det blir staten som står för en skattefordran som staten aldrig får in ett öre för generellt, säger han.