Grov kriminalitet bakom fusk med assistansstöd

2:03 min

Kriminella nätverk tjänar pengar genom att fuska till sig assistensersättning. En pågående granskning från försäkringskassan visar att vissa av nätverken har internationella kopplingar.

I december förra året började Försäkringskassan tillsammans med bland annat polisen granska samtliga bolag som jobbar med personlig assistens.

26 företag hamnade då under myndigheternas lupp. Efter tio månader har fem avskrivits från misstankar, och kassan fortsätter utreda ett 20-tal, vilket betyder att flera hundra personer riskerar åtal. Det handlar såväl om bolagsägare som assistenter och brukare.

Ett fall, i Örebro är redan på väg till domstol.

Försäkringsdirektör Svante Borg berättar att fusket sker på olika sätt. Det handlar om allt från falska läkarintyg till avancerad skatteplanering.

Det finns även misstanke om människohandel.

– Om man tar hit människor under förespegling att de ska få ett bra jobb i legitim verksamhet och kunna försörja sig själv, och så får de inte det. De blir bara erbjudna jobb i kriminell verksamhet, får inte alls den lön som det är tänkt, eller ingen lön alls. Det är människohandel.

Drygt 16 000 personer är berättigade till den statliga assistensersättningen, som förra året var ungefär 24 miljarder kronor.

Svante Borg betonar att de som fuskar är väldigt få. Ändå kan det röra sig om flera hundra miljoner som varje år försvinner ner i brottslingarnas fickor.

Själva systemet lockar till sig kriminella, tror Svante Borg.

– Konstruktionen med att det finns en utsatt människa i förgrunden, en brukare som pengarna går igenom, är nog det som gör att det blir extra intressant. Vi måste ju utgå ifrån att det finns ett ärligt behov av assistans och bemöta varje människa utifrån det.