Åstorp

Bullervallen är färdigsanerad

Det mesta tyder på att saneringen av den förorenade bullervallen i Hyllinge i Åstorps kommun är klar. Proverna efter den senaste saneringsomgången visar att halterna av natriumsulfat är under riktvärdet.

Men kommunen väntar fortfarande på en slutlig rapport från provtagningen.

Nära 47 000 ton jordmassor som var förorenade med natriumsulfat har forslats bort och det har kostat Åstorps kommun omkring 25 miljoner kronor.

Tanken är att vallen nu ska byggas upp med nya friska jordmassor i vinter.