''Höga löner ger arbetslöshet''

De svenska löneökningarna är för aldeles för höga. Det tycker Konjunkturinstitutets chef Ingemar Hansson som varnar för stigande arbetslöshet om inte löneökningarna avtar.
Sverige har historiskt haft högre löneökningar än våra konkurrentländer. Det har i perioder gjort svenska varor dyrare än varor från andra länder. För att hålla uppe efterfrågan på svenska varor och undvika stigande arbetslöshet har Sverige flera gånger skrivit ner kronans värde, devalverat och på så sätt gjort svenska produkter billigare i utlandet. Men om Sverige går med i EMU har vi inte längre den möjligheten påpekar Ingemar Hansson. Men trots oron för löneökningarna ser Konjunkturinstitutet ganska positivt på framtiden. I sin nya rapport idag spår KI att lågkonjunkturen tar slut under året och nästa år är det full fart i ekonomin igen. Och för hushållen blir det fortsatt goda tider, spår KI:s ekonomer. Under femårsperioden 1998 till 2003 kommer hushållens ekonomi att förbättras kraftigt, man får gå tillbaka ända til mitten av 60 -talet för att hitta en lika gynsam period.