Asylsökande hit med smugglare

De flesta asylsökande som kommer till Sverige gör det med hjälp av människosmugglare, misstänker Rikspolisstyrelsen.
Polisen räknar med att sju av tio flyktingar har fått betala mellan några tusen och uppemot etthundratusen kronor för att ta sig till Sverige. Enligt polisen verkar det bland annat vara en del resebyråer som ägnar sig åt organiserad människosmuggling.