HD stoppar kalkbrytningen i Bunge tills vidare

1:43 min

Den uppmärksammade kalkbrytningen på Gotland, som Ekot rapporterat om tidigare, stoppas tills vidare av Högsta domstolen. Enligt domstolen så kan det redan under de inledande skedena orsakas förändringar i miljön som är svåra att återställa.

– Från vår synvinkel är det väldigt tråkigt. Det vi har sagt nu är att vi har ju en tidspress på oss. Och nu vet vi ju inte hur lång den här vidare handläggningen är. Så det är en stor ovisshet, säger företaget Nordkalks projektledare för kalkbrottet, Håkan Pihl.

Det finländska bolaget Nordkalk, som producerar kalkstensprodukter, har planerat ett 170 hektar stort kalkbrott vid Bunge på norra Gotland - ett kalkbrott som beräknas ge 60 jobb i 25 år. Projektet har kantats av svårigheter och stridighetet.

Det har överklagats och kritiserats av flera instanser, föreningar och privatpersoner och demonstranter har i stort sett campat på platsen under lång tid för att stoppa maskiner från att sätta i gång med arbetet. En brytning riskerar, enligt bland andra Naturvårdsverket, att exempelvis skada värdefull natur och äventyra vattenkvaliteten.

Ärendet har hanterats i flera domstolar, och i dag kom Högsta domstolens beslut om inhibition. Det innebär att Nordkalk inte får fortsätta med de förberedande arbetena inför den planerade kalkbrytningen, innan det finns ett slutligt beslut som vunnit laga kraft. Redan de inledande ingreppen på naturen kan orsaka förändringar av miljön och landskapet som är svåra att återställa, skriver HD i sitt beslut.

– Det här är inte ett ställningstagande för den slutliga utgången. Den slutliga utgången kan bli det ena eller andra, så vi är fortsättningsvis förhoppningsfulla om att vi kommer att få det här slutgiltiga tillståndet, säger Håkan Pihl.

Hur länge har ni råd att vänta på en sådan här handläggning?

– Inte speciellt länge.

Fältbiologen Alva Snis Sigtryggsson är glad i dag:

– Vi är så klart oerhört glada över det här. Men kampen går vidare, vi har ju inte vunnit än. Men just nu så firar vi, säger hon.

Också lantbrukare Nils Karlström är nöjd:

– Jag känner mig rätt så lättad inför det här beskedet för det innebär att det blir lite arbetsro här, säger han.