DIF erbjuder nytt stadionavtal

Djurgården Fotboll kan förbinda sig att stanna kvar på Stockholms stadion i tio år. Det sa Djurgården Fotbolls ordförande Bo Lundkvist i P5 Radio Stockholm idag på eftermiddagen.
Djurgårdens motkrav är att Stockholms stad betalar för den upprustning av stadion som fotbollsförbundet kan komma att kräva. Igår erbjöd sig staden att betala för ny belysning om Djurgården förband sig att stanna på stadion i tre år. Samtidigt ställde staden krav på att DIF skulle betala för andra förändringar som Fotbollsförbundet kan kräva. Djurgårdens motförslag är alltså att staden betalar upprustning och att klubben lovar att stanna tio år på Stockholms stadion.