Universitetet får underkänt

Högskoleverket underkänner nu utbildningen i nationalekonomi vid Linköpings universitet och nu riskerar man att förlora sin rätt att utexaminera nationalekonomer.
Efter en granskning som Högskoleverket gjort av 18 högskolor och universitet i landet visade det sig att alla har godkända nationalekonomiutbildningar utom Linköping. Högskoleverket menar att det där saknas viktiga inslag i utbildningen och om inte universitetet rättar till bristerna inom ett år kan magisterexamensrätten komma att dras in.