Färre sjukskrivna ger kommuner miljoner tillbaka

2:14 min

Landets kommuner och landsting och vissa företag kan inom kort vänta sig ett miljardtillskott i kassan. Det är AFA Försäkring som betalar tillbaka pengar till arbetsgivarna eftersom färre personer har sjukskrivits sen regeringen införde de nya sjukreglerna 2008. Kommunerna som betalat in till försäkringen välkomnar den oväntade återbetalningen.

I Lycksele, som får tillbaka 16 miljoner, ska pengarna användas till att få ihop budgeten.

– De går direkt ut till verksamheten som gör att vi förhoppningsvis får en ekonomi i balans vid årets slut, säger Lilly Bäcklund (S), kommunstyrelsens ordförande i Lycksele.

Pengarna kommer från AFA Försäkring som gör en återbetalning på totalt 17,5 miljarder kronor till kommuner, landsting och vissa företag i landet. Anledningen är att försäkringen, som är ett extraskydd till personalen vid långtidssjukskrivning, inte har utnyttjats som det var tänkt. Sedan regeringen skärpte sjukreglerna för fyra år sen har färre beviljats sjukersättning och därför har också färre fått rätt till pengar från AFA.

Kommunerna som inte alls hade räknat med den här utbetalningen kommer att få 8,5 miljarder och varje mottagare får själv avgöra hur pengarna ska användas. Sveriges Radio har frågat samtliga kommuner i landet. Av de 238 som har svarat kommer över 70 procent att använda pengarna för att förbättra resultatet i 2012 års budget. I en tid där flera kommuner har det tufft ekonomiskt ger pengarna en möjlighet att täcka underskott i verksamheten och få en budget i balans.

Så är det för Lycksele där flera nämnder går back i dag.

– Skulle vi inte ha lagt in de här pengarna skulle det ha blivit en ännu större avvikelse i förhållande till budgeten och en ännu tuffare ingång i 2013, säger Lilly Bäcklund.

För övrigt finns många olika tankar om vad den oväntade återbetalningen ska användas till. En del kommuner passar på att sätta av pengarna till framtida pensioner, andra gör engångssatsningar som inte var planerade och som inte hade kunnat genomföras utan AFA-pengarna.

I Eskilstuna får kommunen tillbaka 86 miljoner kronor och här kommer en del av pengarna att säkras för sämre tider framöver. Att använda återbetalningen till att finansiera ett underskott i verksamheten är inget alternativ menar socialdemokraten och kommunalrådet Jimmy Jansson.

– Det skulle jag akta mig för. Får man engångsintäkter måste man försöka investera de på ett sätt så att man sänker kostnaderna framöver. Det går inte att använda dem till drift för då måste man förr eller senare skära i verksamheten. Det skapar otrygghet och osäkerhet för de anställda och för medborgarna, så vi tror inte på den vägen säger Jimmy Jansson.