Kvinnofridsåtal skjuts upp

Åtalet mot den socialdemokratiska politiker som sitter häktad misstänkt för grov kvinnofridskränkning skjuts upp.
Åtal skulle vara väckt senast på onsdag men enligt åklagare Ingela Klinteberg skjuts det fram två veckor på grund av tidsbrist. Eftersom politikern är en offentlig person är alla personuppgifter belagda med sekretess. Politikern som har tunga uppdrag i sin hemkommun sitter häktad misstänks för att under en längre tid ha misshandlat och hotat sin fru.