Avlopp på norr förstör miljön

Ägarna till ett fritidshus på norra Gotland misstänks för miljöbrott efter att de släppt ut orenat avloppsvatten. De är nu anmälda till åklagaren.
För fem år sedan skulle ägarna ha byggt en ny avloppsanläggning, men trots att bara halva anläggningen är färdig så används den. Fastighetsägarna riskerar nu böter eller fängelse i upp till två år för vållande till miljöförstöring. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har också förbjudit ägarna att utnyttja avloppet.