Susanna Alakoski: "Jag trodde allt var mitt eget fel"

17 min

Den prisade författaren Susanna Alakoski växte upp i fattigdom och under svåra sociala förhållanden. Det var inte förrän hon var i 40-årsåldern hon förstod hur svårt hon hade haft det:
”Eftersom det inte fanns någon som kunde sätta ord på hur det var, kunde inte jag det heller.”

Susanna Alakoski har bland annat har skrivit boken Svinalängorna som fick mycket uppmärksamhet och som handlar om Leena som växer upp utan pengar men med föräldrar som missbrukar. Nu är hon aktuell med en ny bok, Oktober i Fattigsverige.

Varför återvänder du hela tiden till temat fattigdom?

– Jag har alltid känt mig fattig. Jag har många upplevelser av det, av att känna mig ful, att jag ställde mig längst bak i kön.

Det var inte förrän Susanna Alakoski var vuxen som hon begrep att hon inte var psykiskt sjuk utan socialt sjuk.

Efter att hon hade skrivit böckerna Svinalängorna och Håpas du trifs bra i fengelset blev Susanna Alakoski hett efterfrågad och det var många som ville prata om böckerna och tematiken, det att vara fattig.

– Jag kände att det fanns ett enormt behov av att prata om social utsatthet och fattigdom och det fick mig att börja tänka djupare.

Men först i 40-årsåldern förstod hon att hon hade varit fattig som barn.

– Det har tagit tid att inse det. Jag var tyst som barn. Eftersom det inte fanns någon utifrån som kunde sätta ord på hur det var, kunde inte jag det heller.

Många som har en bakgrund av fattigdom eller andra sociala problem behöver en ny chans, men alla får inte det.

– Jag kom från en invandrargrupp som var välkommen, finnarna. Men många invandargrupper är ju inte välkomna. Jag tror det välkomnandet spelar stor roll.

– Min stora chans var att jag fick en bostad. Där kunde jag skapa ett eget rum, ett eget liv - det jag längtade efter och som jag inte hade.

Samhället har blivit tuffare för de redan utsatta, menar Susanna Alakoski. Möjligheter som fanns på 1970- och 80-talen finns inte i dag.

– Bostadsbristen är större, det är svårare att läsa in gymnasiet. Det var lättare att få jobb och försörja sig. Det är en otryggare tillvaro i dag och har man det redan svårt blir det ännu värre.

Susanna Alakoski växte upp under svåra förhållanden, inte bara ekonomiskt svår. Pappan var alkoholiserad, brodern hade problem med droger och kriminalitet och Susanna själv placerades i fosterhem.

Men hon tog sig ur sin siutation, gjorde en enorm klassresa, läste på universitetet, blev författare och fick god ekonomi.

Det är flera saker som gjorde att hon kunde göra den klassresan, bland annat att hon fick egen bostad, men också att hon var flicka.

– Ja, jag var flicka och jag var duktig och snäll. Det innebar att jag ibland fick följa med kompisar och kunde komma hemifrån.

En annan viktig anledning till att Susanna Alakoski kunde förändra sitt liv var att hon blev sedd.

– Jag hoppade ju av gymnasiet men senare fick jag höra av en lärare att den uppsats jag hade skrivit var den bästa hon hade läst under sina trettio år som lärare.

När man inte har vuxna i sin egen familj som kan se så blir andra vuxna så viktiga, menar hon.

Susanna Alakoski tror inte att man måste ha gott självförtroende för att kunna förändra sitt liv, däremot behöver man självkänsla, vilket är något annat, menar hon.

– Jag hade en dröm inom mig som den yttre världen inte kunde påverka. Den handlade om att jag ville skriva.

Det fanns inga klara tankar om att hon skulle bli just författare, bara att hon ville skriva.

– Jag fattade inte själv hur jäkla illa jag hade det hemma. Och jag trodde allt var mitt eget fel under hela min uppväxt.