Ingen vårdcentral på Terra Nova

Hälso- och sjukvårdsnämnden säger nej till erbjudandet om att flytta verksamheten i Gråbo vårdcentral till före detta Matmästarens lokaler på Terra Nova.
Vårdcentralen på Gråbo finns idag i provisoriska lokaler och är i behov av en flytt, eftersom den tillfälliga lösningen för de nuvarande lokalerna bara är tillåten till maj nästa år. Uppdraget att hitta nya lokaler till Vårdcentralen på Gråbo fortsätter.