Kaos i kyrkans stift inför val

Det är kaos i landets stift inför höstens kyrkoval.
En dryg vecka innan nomineringstidens utgång har knappt hälften av alla kandidater registrerats, skriver Kyrkans Tidning. Strängnäs stift ligger dock bäst till. Över 4000 av väntade 6000 kandidater har registrerats.