Hällbyskolan får pris

Hällbyskolan i Västerås har fått Utbildningsakademiens stora pris. Skolan får 50.000 kronor för ett projekt att öka elevernas läsintresse och läsglädje.
Projektet har skapat ett stort engagemang bland elever, föräldrar och personal. Utbildningsakademien delar varje år ut 100 000 kronor till skolor som utvecklat samarbetet med omvärlden och skapat förutsättningar för ett livslångt lärande.