Fattiga patienter nekas viktiga cancermediciner

Fattiga cancerpatienter nekas mediciner som ger dem ett bättre och längre liv. På vissa sjukhus ges medicinerna bara till de som har råd att betala, det skriver Professor Jan-Erik Damber vid Sahgrenska sjukhuset och tre patientföreningar på DN-debatt i dag.

– Det betyder att du måste ha ganska mycket pengar, att du måste vara rik. Det är inte små belopp. Det kostar mycket pengar och de flesta människor har inte tillgång den ekonomin och då får de inte den här medicineringen, utan då får de annan medicinering, säger cancerprofessor Jan-Erik Damber.

Professor Jan-Erik Damber på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg skriver tillsammans med tre patientföreningar på DN-debatt i dag att Sverige snålar med viktiga mediciner för cancersjuka. Ska folk behöva ha privata vårdförsäkringar för att få hjälp? undrar författarna.

– Det vi föreslår i den här artikeln är att man försöker förhandla sig till ett acceptabelt pris och att man godkänner de här läkemedlen. Om inte det sker kommer de här patienterna att tvingas ta privata försäkringar, säger Jan-Erik Damber.

Det finns också regionala skillnader. Läkemedel som Afinitor, mot bröstcancer, och Zytiga, som ger män med prostatacancer längre liv och bättre livskvalitet, används bara vid vissa landsting. Andra säger sig inte ha råd att betala för det.

– Där jag jobbar just nu har vi tillgång till läkemedlet eftersom vår regionledning har beslutat skjuta till medel för att kunna förskriva det. På andra ställen i landet finns det inte. Det betyder att om man bor i Stockholm får man inte tillgång, bor man i Göteborg får man det och det tycker vi är snett.

Internationellt har cancerpatienter i Sverige en bra överlevnadsprognos. Men uppgifterna visar hur vi ­diagnostiserade och behandlade dem för 5-10 år sen, säger Jan-Erik Damber. Det finns risk att prognosen blir sämre i framtiden, säger han.

– Om man förnekar patienten en behandling som förlänger livet i det långa loppet, så försämrar det överlevnaden, säger Jan-Erik Damber.