Inspektörer vållade gasläckan

Ungefär 30 kilo ammoniak hann läcka ut från Krönleins bryggeri Halmstad innan räddningstjänsten hann stoppa läckan. Utsläppet skedde när den årliga säkerhetsinspektionen gjordes på företaget. Det var en felaktig kontroll av säkerhetsventilerna på gastanken som ledde till det okontrollerade utsläppet.