Naturvårdsverket: Minst 380 svenska vargar krävs

1:26 min

Naturvårdsverket gav i dag sin bedömning av hur stor den svenska vargstammen bör vara för att överleva på lång sikt. Med 380 vargar kan stammen bli genetiskt livskraftig, enligt Naturvårdsverket. Innan dess kan det inte bli någon ny licensjakt.

De svenska vargarna är i dag kraftigt inavlade, och Naturvårdsverket anser att stammen ska ökas genom att fler vargar kan invandra från Finland och Ryssland.

Förutom att det behövs minst 380 vargar i landet krävs dessutom att minst sju nya vargar vandrar in och fortplantar sig varje årtionde.

Den slutsatsen drar Naturvårdsverket från nya analyser som gjorts av vargforskare. Det är också nödvändigt att inaveln minskas kraftigt de närmaste två åren.

Forskarna slår fast att en mindre vargstam skulle kräva ständiga genetiska förstärkningar för att vara livskraftig.

Om exempelvis den svenska stammen omfattade 180 vargar måste invandringstakten av nya vargar vara mycket högre än hittills, och aktiva åtgärder i form av genetiska förstärkningar skulle vara nödvändiga på en kontinuerlig basis.

Samtidigt bör påpekas att det nya talet, 380 vargar, är något lägre än de uppskattningar som tidigare har presenterats. Oftast har det sagts att det krävs minst 500 vargar för att stammen ska vara livskraftig på sikt.

- Att ta fram ett värde för hur många vargar som behövs i Sverige är ett komplext arbete. Det beror på många olika faktorer som graden av inavel, vargstammens utbredning, invandring av nya vargar och hur vi lyckas med åtgärder för genetisk förstärkning, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Tidigare i år presenterades en förvaltningsplan för de svenska vargarna. Planen kompletteras nu med forskarnas nya beräkningar.

Den senaste vintern fanns ungefär 265 vargar i landet.

Ekot/TT

annika.digreus@sverigesradio.se