Regeringen vill ha svensk vargstam på 180 djur

2:10 min

Regeringen kommer att gå in för att Sverige ska ha en vargstam på 180 friska djur. Det säger miljöminister Lena Ek till Ekot efter att hon precis fått en vetenskaplig rapport om vargstammen från Naturvårdsverket.

Enligt Naturvårdsverkets bedömning krävs 380 vargar för att den svenska stammen ska bli livskraftig. Ett alternativ skulle vara en stam om 180 djur. Men det förslaget kräver också aktiva åtgärder i form av genetiska förstärkningar.

– Regeringens rovdjurspolitik kommer att inriktas på en mindre men friskare vargstam, det vill säga det lägre alternativet, säger miljöminister Lena Ek.

Du har tidigare sagt att det kanske inte behövs en exakt siffra, har du ändrat dig?

– Framför allt handlar det om att vi måste jobba mycket med genetiken, och att vi stegvis ska nå det här ”alternativ ett” som presenteras av forskarna. Det vill säga ett lägre antal vargar men en friskare stam.

Men den här lägre siffran, 180 vargar, kräver en lång rad åtgärder. Är det realistiskt att göra det, på kortare sikt?

– Absolut. Det kräver en del arbete, och vi kommer försöka lösa den genetiska förstärkningen på två sätt. Dels att arbeta med utsättning av friska valpar i befintliga kullar, dels kommer vi behöva ta bort en del grupper som är väldigt inavlade, alltså en populationsbegränsande jakt.

Finns det utrymme för licensjakt de närmaste åren, med en stam på 180 djur?

– Steg ett är ett förslag för populationsbegränsande jakt, med nytta för den genetiska situationen i vargstammen. Regeringen är självklart angelägen om att komma tillbaka till ett normalläge som fungerar. Både för människorna som bor i områdena, och att vi ska kunna ha en livskraftig stam av våra stora rovdjur.

Den rapport hon fått ska nu lämnas in till EU-kommissionen för att komplettera den förvaltningsplan regeringen tidigare sänt till Bryssel.

Frågan om jakt är en inflammerad fråga. Naturvårdsverket vill vänta in forskarnas synpunkter innan man tillstyrker jakt på inavlade djur. Också det går Lena Ek emot. Det blir jakt på genetiskt svagare vargar.

– Det kommer att bli jakt under den kommande vintern, men den kommer i första hand att ha ett genetiskt syfte.