Bra tider för Östervålaföretag

Det går bra för företagen i Östervåla. Flera företag måste nu anställa mer personal för att klara produktionen.
Det gäller bland annat Zetterbergs Produkt, Erlanders Tofters, Rödje Trä och Scandinavian Kitchen. Zetterbergs varslade i höstas 17 anställda, men efter nyår har orderingången ökat och nu ska man istället anställa fler. Zetterbergs har under våren stora leveranser av dumprar till Kina.