Få tidigare långtidssjuka är tillbaka i jobb

2:00 min

En av tio av alla som utförsäkrats från sjukförsäkringen, är i arbete ett halvår senare, men bara två procent har lämnat Arbetsförmedlingen för en anställning utan stöd. Det visar de mest aktuella siffrorna över vad som hänt de utförsäkrade.

Arbetsförmedlingen har granskat vad som hänt 55 000 tidigare långtidssjuka personer ett halvår efter att de utförsäkrades. De har använt samma modell som när de tidigare återrapporterat till regeringen.

Arbetsförmedlingen har tagit fram uppgifterna för Ekots räkning.

Granskningen visar att bara runt två procent, eller 1 350 av de 55 000, har lämnat Arbetsförmedlingen för ett jobb efter ett halvår.

Det handlar antingen om en tillsvidareanställning, att de återgått i arbete hos samma arbetsgivare eller att de har någon slags tidsbegränsad anställning. Hur många timmar de jobbar går inte att säga.

Arbetsförmedlingen räknar också med att ytterligare 1 000 av de utförsäkrade är i arbete, men att de fortfarande är inskrivna på Arbetsförmedlingen. För att anses vara i arbete räcker det med en timanställning på åtta timmar i veckan.

Av de totalt 55 000 som Arbetsförmedlingen granskat, har ytterligare 3000 ett arbete "med stöd" ett halvår efter att de utförsäkrats. Här är en anställning med lönebidrag vanligast.

Den gruppen behöver inte uppfylla något krav på att arbeta ett visst antal timmar för att anses vara "i arbete med stöd."

Totalt räknar Arbetsförmedlingen med att 5 500 av alla utförsäkrade är i någon form av arbete ett halvår efter att de utförsäkrats, en av tio alltså.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tycker inte att resultatet är allt för dåligt.

– Varenda timme som någon jobbar är alternativet till att annars vara i förtidspension. Jag vill också understryka att man visst måste titta på grupper som möjligen åtnjuter olika former av stödåtgärder. Därför att vi är klara över att det är en väldigt lång väg tillbaka för människor, som har varit långvarigt utanför arbetsmarknaden, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

De resterande, nio av tio utförsäkrade, har antingen fått tillbaka sin sjukpenning, sin sjukersättning eller väntar på att få tillbaka den.

Andra är inskrivna som öppet arbetslösa eller i något övrigt program hos Arbetsförmedlingen.