Volvo till Arvika

Nu är det klart att Volvo flyttar hjullastarmonteringen från Eskilstuna till Arvika.
Sent igår avslutades de centrala förhandlingarna i oenighet mellan ledningen för Volvo Wheel loaders, Verkstadsindustrierna och facken. Ledningen för Wheel loaders går nu till styrelsen med förslaget att lägga ned monteringen och flytta den till i Arvika. Styrelsen fattar det definitiva beslutet i morgon. Förändringen planeras vara genomförd vid slutet av året.