Saltsjöbron - stopp i månader

Det kommer att ta flera månader att reparera den havererade Saltsjöbron i Södertälje enligt entrepenören NCC.
I går lossnade motvikten från den ena broklaffen och förstörde en del av maskineriet och slog hål i maskinrummet. Så länge arbetet pågår kan fartyg över 26,5 meters höjd inte passera Södertäljebroarna, dessutom försenas en större trafikomläggning i Södertälje centrum.