Förbud mot utkast av fisk försenas

Förbudet mot utkast av fisk i Skagerrak, som EU och Norge är överens om, blir försenat. De skandinaviska länderna ville införa förbudet vid årsskiftet, men nu siktar man mot 2014.

Orsaken är att det inte finns någon EU-lag som stöder förbudet, uppger landsbygdsdepartementet.

Förbudet innebär en ny reglering av fisket, där allt som fångas måste föras i land.

Ekot/TT