Telia faller - Sonera stiger

Aktiemarknaderna tycks ha utropat Sonera som vinnare och Telia som förlorare i en kommande svensk-finländsk telefusion. Under tisdageftermiddagens börshandel i Stockholm och Helsingfors föll Teliaaktien med nära 7 procent, medan Sonera steg med drygt 6 procent.(TT)