Sverige deltar inte vid vapenfabriksbygge i Saudiarabien

2:10 min

Det blir ingen svensk medverkan kring bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien. Sverige kommer inte att hjälpa till med ett sånt projekt, det beskedet gav försvarsminister Karin Enström i dag i Ekots Lördagsintervju.

– Beskedet är att det kommer inte att göras. Det finns ingen sån vapenfabrik och svenska myndigheter, eller sådant som styrs av svensk lag, kommer inte att medverka till att det byggs någon sådan.

Därmed bekräftar försvarsministern uppgifterna om att planerna definitivt är skrinlagda. Däremot har inget formellt beslut fattats om att stoppa projektet, eftersom det enligt Karin Enström är oklart om det alls funnits något beslut om att sätta igång det.

Försvarsministern hoppas att Konstitutionsutskottets, KU:s, granskning ska ge svar på den frågan

– Hur det här sköttes och vem som har gjort vad, och vad som har sagts eller inte sagts, den granskningen måste få värka ut.

En huvudperson i Saudiaffären är generaldirektören för FOI, Jan-Olof Lind. Lind förnekade först att han överhuvudtaget hade någon kännedom om vapenfabriksprojektet, eller om det bulvanbolag som bildats för att arbeta med det eller om bolagets nära koppling till FOI.

Om förre försvarsministern Sten Tolgfors beskrivning är riktig har Lind dessutom vilselett Tolgfors. Hur ser då den nuvarande försvarsministern på sin generaldirektörs agerande?

– Det genomförs en granskning kring vem som har gjort vad och vi kommer och återkomma om det visar sig ha skett saker som inte borde ha skett.

Efter avslöjandet i våras inledde Säpo en förundersökning om vad som hänt på det av Jan-Olof Lind ledda FOI.

Ändå beslöt Karin Enström och regeringen i somras att ge honom förnyat förtroende som generaldirektör och förlängde hans förordnande som chef för FOI med ytterligare sex år.Vilka frågor ställde Enström till Lind innan hon tog det beslutet?

– Exakt hur det har gått till och vilka frågor som har ställts vill jag inte gå in på. Det är en helhetsbedömning som mitt departement föreslår regeringen. Han är förordnad och han har vårt förtroende tills något annat sägs.