Politiker diskuterar hemlösa

Idag träffas flera olika nämnder inom Västerås stad för att diskutera hemlöshet. Mats Ericsson, ordförande i individ och familjenämnden tycker att alla ska hjälpas åt för att komma till rätta med hemlösheten.
Han säger också att det idag framför allt är en social fråga, men även äldre och handikapp-, fastighets och byggnadsnämnden ska engagera sig för att vi ska slippa hemlösa i Västerås. Han tror att en träningslägenhet i kombination med socialt stöd är modellen för att en hemlös ska klara av ett eget boende och kunna bryta med sitt gamla liv.