Vårdpengar slussas utomlands utan kontroll

1:20 min

Kaliber i P1 har granskat ett företag med fyra vårdcentraler, som via ett holdingbolag flyttat pengar utomlands utan att kunna visa vart pengarna faktiskt har tagit vägen - och utan att skatta för beloppen. Det finns inga krav på Landstingen att kontrollera ekonomin i privata vårdbolag, och det är få som kräver insyn.

Det finns inga krav på att Landstingen ska kontrollera hur privata vårdbolag sköter sin ekonomi. Det kommer fram i P1-programmet Kalibers granskning av  ett vårdföretag som flyttat pengar utomlands utan att redovisa var pengarna tagit vägen. 

Landstingen som delar ut skattemedel till vårdbolagen, kan ställa krav på insyn i bokföringen när de skriver avtal med företagen. Men det är det få som gör, säger Lennart Hansson som är chef för enheten för demokrati och styrning, på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det har inte varit praxis, och därför har det inte heller funnits med. Utan det är ett intresse som har dykt upp, kan man säga, under senare tid, säger han.

Kaliber har granskat ett företag med fyra vårdcentraler, som via ett holdingbolag flyttat pengar utomlands utan att kunna visa vart dom faktiskt har tagit vägen. Och utan att skatta för beloppen.

– Alltså man kan ju konstatera att den samlade bilden är ju inte tilltalande.

Arne Andersen är inköpsdirektör på Landstinget i Jönköping.

– Men det här är första gången, första tillfället vi råkar ut för någonting liknande. Och det är klart att oavsett om det är det här landstinget eller andra landsting som kommer ju vaksamheten att ökas när sådana här fall uppstår, det är ingen tveksamhet om det, säger han.

Ägaren till vårdbolaget säger att han inte fört pengarna utomlands för att slippa betala skatt. Men har inte kunnat visa vad pengarna använts till.

Lennart Hansson på Sveriges Kommuner och Landsting säger att det ligger i landstingens intresse att ställa hårdare krav på vårdbolgen dom har avtal med.

– Det är en diskussion som förs, huruvida de här bolagen ska öppna sina böcker. Så att man som kund ska få insyn hur ekonomin de facto ser ut. Mig veterligt så sker väl inte det i någon större utsträckning  i dag.