Kraftigt höjda avgifter för nybildade bostadsrätter

2:20 min

Hundratals nybildade bostadsrättsföreningar i landet har tvingats att höja avgifterna för de boende kraftigt de senaste åren. Det visar en granskning som Ekot har gjort.

Den främsta anledningen är att många gjort glädjekalkyler på kostnader för renovering av fastigheterna, menar Göran Olsson, vd för intresseorganisationen Bostadsrätterna.

– Man fokuserar på att hålla nere avgifterna och undervärderar det man behöver göra i framtiden i huset. Seden plötsligt en vacker dag inser man att man måste reparera, och måste höja avgifterna radikalt.

Affärsinformationsföretaget Värderingsdata har på uppdrag av Ekot granskat årsredovisningarna hos 2 800 bostadsrättsföreningar som bildats under 2000-talet, och som tagit över en äldre fastighet. Det är ungefär 80 procent av det totala antalet nybildade bostadsrättsföreningar.

De senaste åren har den femtedel som har högst höjningar i snitt höjt avgifterna med 25 procent. Det rör sig om nästan 600 föreningar.

För den som har en avgift 4 000 kronor innebär det en ökning med 1 000 kronor i månaden.

En som drabbats är Cecilia som bor i en bostadsrätt norr om Stockholm. Hennes månadsavgift kommer att öka med 50 procent på bara några år på grund av att föreningen inte haft kapital att bekosta stambyten i lägenheterna.

– Det innebär att det blir svårt för mig att betala hyran, och jag är tvungen att antingen se över min jobbsituation eller flytta. Det känns surt.

Göran Olsson på intresseorganisationen Bostadsrätterna menar att det finns flera problem vid dagens ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Dels handlar det om att de besiktningar som görs av fastigheter inför ett bildande av en bostadsrättsförening ofta är bristfälliga och missar flera renoveringsbehov. Det är en av förklaringarna till att summan som föreningen lägger in som eget kapital är för liten.

Dessutom är konsulten som hanterar ombildningen från hyreshus till bostadsrättsförening tvungen att få med sig två tredjedelar av de boende, och då är det enligt Göran Olsson låga avgifter som är det lättaste sättet att göra ett erbjudande lockande.

– I den jakten är det klart att man kan tvingas offra en del när det gäller kommande underhåll. Man tvingas avsätta mindre pengar initialt, och säger att vissa typer av åtgärder kommer om fem år, men då lånefinansieras det och märks inte när man gör den initiala planen.