Utförsäkrade blir sysselsatta i statistiken

2:27 min

Regeringen kan ha överskattat bedömningen av hur många sjuka som är tillbaka i arbete efter att de utförsäkrats från sjukförsäkringen, visar en genomgång som Ekot har gjort.

Sjukskrivna som arbetat deltid men blivit av med sin ersättning från Försäkringskassan räknas i statistiken som om de återgått i jobb.

En av dem är Maria.

– Jag har lyckats livnära mig på mina 25 procent och sen har jag fått sälja av besparingar och leva snålt.

Maria blev av med sin sjukpenning årsskiftet 2009 - 2010, den sjukpenning hon fick eftersom hon inte klarade av att arbeta mer än 25 procent.

Maria var en av de första som utförsäkrades efter att regeringen ändrade reglerna.

Deltidsarbetet på 25 procent, som utbildare på ett av Sveriges största bevaknings- och säkerhetsföretag, har hon haft sedan 2007. Hon arbetar lika många timmar idag, som hon gjorde innan hon blev utförsäkrad.

I statistiken från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen räknades Maria tidigare som sjukskriven och i dag som en person som är tillbaka i arbete.

Men för Maria är enda skillnaden att hon inte längre får någon sjukpenning att dryga ut sin knappa deltidslön med.

– Så att någonstans där är ju statistiken ganska så fel.

Hur ser du på att du tidigare räknades som en som var sjukskriven och nu som en som åter är i arbete?

– Ja, det innebär ju att politikerna har noll koll.

Hittills har 62 000 personer utförsäkrats. 22 000 av dem, som Maria, på deltid.

Varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen vet hur många av de 22 000 deltidssjukskrivna som i dag räknas som att de åter är i arbete.

Siri Persson är handläggare på Arbetsförmedlingens avdelning för rehabilitering tillbaka till arbete. Hon berättar att alla som arbetar mer än åtta timmar i veckan räknas in bland dem som anses vara i arbete. Där platsar också Marias deltid på 25 procent.

Hur vet ni då att det inte handlar om personer som tidigare varit sjukskrivna, som hade sjukersättning eller sjukpenning på deltid, som faktiskt bara fortsätter att arbeta på sin deltid?

– Det vet vi inte.

Det kan lika gärna handla om personer som blivit av med sin sjukersättning, som arbetar kvar på sin deltid men som nu räknas som att de återgått i arbete?

– Att de är i arbete, ja. Det är så vi formulerar oss på arbetsförmedlingen. Är man i arbete en viss tidpunkt efter deltagande i program, så redovisar vi att man är i arbete, ja.